كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
مرگ دوپيرزن در روز جمعه !! ...... سه شنبه 86/9/27
منو عقرب نزده !! ...... يكشنبه 86/9/18
طبل در گوش بيمار ...... يكشنبه 86/9/18
ترس بيمار فشار خوني ...... شنبه 86/9/17
چاقو در چشم بيمار !! ...... شنبه 86/9/17
اعتقاد بيمارآدنوکارسينوم روده ...... دوشنبه 86/9/12
خاطره ديازپام وريدي وبيمار سمج ...... پنج شنبه 86/9/8
گردو بازي کادر پرستاري با بيماران ...... چهارشنبه 86/9/7
قويترين پزشک زن دنيا ...... دوشنبه 86/8/28
دکترچه گوارا و آمريکا ...... دوشنبه 86/8/28
طلاق وشوک پني سيلين ...... شنبه 86/8/26
ماهاتير محمد پزشک مالزي ...... پنج شنبه 86/8/24
بخيه و پزشکان دو قلو ...... سه شنبه 86/8/22
پزشکان سياستمدار:بشاراسد ...... چهارشنبه 86/8/16
اورميه مهد پزشکي ايران ...... يكشنبه 86/7/8
<   <<   6   7      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها