كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
دکترعبدالله خان احمديه افتخار ديگري از مفاخر پزشکي ايران ...... يكشنبه 86/12/12
اولين بخيه آقاي دکتر!! ...... دوشنبه 86/12/6
دکترآلنده پزشک نجات دهنده آمريکاي جنوبي ...... دوشنبه 86/12/6
خاطره پزشکي- شما حامله ايد ؟! ...... جمعه 86/12/3
دكتر ابراهيم پورداود پزشك وباستان شناس ...... چهارشنبه 86/12/1
Zab Mosenifar, MD Medical Director, Cedars-Sinai Center for Ches ...... چهارشنبه 86/12/1
خاطره پزشکي - مرگ همراه بيمار بستري ...... سه شنبه 86/11/30
دکتر محمد حسين مبين افتخار پزشكي ايران ...... سه شنبه 86/11/23
دكتر لويي پاستور ...... سه شنبه 86/11/23
دكتر ابراهيم لينكن مادواز پيشكسوتان پزشكي آذربايجان غربي ...... چهارشنبه 86/10/26
دكتر جمال الدين مستقيمي پدر آناتومي ايران ...... شنبه 86/10/22
آنفلوانزا وطب سنتي- خاطره پزشکي ...... سه شنبه 86/10/11
Urmia University of Medical Sciences ...... جمعه 86/10/7
جمعه واشک پيرمرد بيمار ...... يكشنبه 86/10/2
زنگ مرگ بيمار جوان ...... چهارشنبه 86/9/28
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها