كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
Dr. Shakur Toosi ...... سه شنبه 87/1/20
دکتر ژيان سوار!! خاطره پزشکي ...... جمعه 87/1/16
دراورژانس گرگ گريست- خاطره پزشکي ...... شنبه 87/1/10
Assad Meymandi, M.D., Ph.D ...... شنبه 87/1/10
دکترروغن نباتي !! خاطره پزشکي ...... چهارشنبه 87/1/7
دستان مراببريد !!خاطره پزشکي ...... دوشنبه 87/1/5
خونريزي معده در بيمار نقاش - -خاطره پزشکي ...... پنج شنبه 87/1/1
سونو گرافي و پز دکتري!! – خاطره پزشکي ...... چهارشنبه 86/12/29
Dr.Khosrow Mahdavi ...... چهارشنبه 86/12/29
Dr. Manouchehr Lalehzarian ...... چهارشنبه 86/12/29
دکترابراهيم جعفري پزشک خوش سخن عراقي ...... دوشنبه 86/12/27
بيمار 130ساله - خاطره پزشكي ...... يكشنبه 86/12/26
اورژانسها بهشت اراذل واوباش!! خاطره پزشکي ...... جمعه 86/12/17
دکترايادعلاوي پزشک سياستمدارعراقي ...... جمعه 86/12/17
Dr.Saied Jamshidi ...... يكشنبه 86/12/12
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها