كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
دکتر گردنم شکسته فقط همين!! – خاطره پزشکي ...... يكشنبه 87/3/5
صيغه صد ساله !! – خاطره پزشکي ...... جمعه 87/3/3
دختر خانم ازدواج کن !! – خاطره پزشکي ...... سه شنبه 87/2/31
آبيته يا قرمزته؟!- خاطره پزشکي ...... جمعه 87/2/27
فوت فرزند مسئول واکسيناسيون در اثر واكسن – خاطره پزشکي ...... پنج شنبه 87/2/26
منشي عصبي دکتر!! خاطره پزشکي ...... دوشنبه 87/2/23
سرطان ونقش ماري كوري ...... شنبه 87/2/21
شوک آمپول پني سيلين – خاطره پزشکي ...... سه شنبه 87/2/17
شيرگاو وپيرزن – خاطره پزشکي ...... پنج شنبه 87/2/12
خفگي باخوردن آب – خاطره پزشکي ...... يكشنبه 87/2/8
سنگ کليه مرگ زا ...... سه شنبه 87/2/3
وزيربهداشت وسرقت واکمن - خاطره ...... پنج شنبه 87/1/29
بريدن آلت تناسلي توسط بيمار!! ...... يكشنبه 87/1/25
کاسبي ازطريق تصادف ...... پنج شنبه 87/1/22
راز بيمار آسمي – خاطره پزشکي ...... سه شنبه 87/1/20
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها